İlgi Yazı Tarih ve Sayısı 09.11.2022 /  
Numunenin Alındığı Tarih/Saat 09.11.2022 / :  
Numunenin HSL’ye Geliş Tarihi/Saati 09.11.2022 / 13:23  
Protokol No / Numune Barkod No 2022-2296 – 1 / 2079250606
CSBYS No
Rapor Sayfa Sayısı 7

 

 

AB-1073-T
2022-2296-1
11-22

 

 

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Alındığı Adres AKTÜRK GRUP SU İTHALAT TİC. LTD. ŞTİ./MERKEZ/YOZGAT
Numune İzleme Noktası A KUYUSU
Numunenin Geliş Sebebi RUHSATA ESAS ANALİZ *Kaynak Suları Ek-1/A.B.C’ye göre (Tam Analiz)
Numune Lab. Sevk Tarihi – Saati / Alınış Neden 09.11.2022 – 13:27 Ruhsata Esas
Numune Grubu SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı KAYNAK SUYU
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı Steril Pet Şişe + Pet Şişe ETİKETSİZ 11LT.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No MÜHÜRLÜ
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş AKTÜRK GRUP SU İTHALAT TİC. LTD. ŞTİ.
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı    
Numunenin Durumu Analize Uygun  
Numune Bilgileri
Analize Başlama/Bitiş Tarihi 09.11.2022 13:54 18.11.2022 14:07
Raporlama Tarihi 21.11.2022 09:34

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Patojen Staphylococ kob/100mL Laboratuvar içi metot   0 0
Parazit Adet/5 L Laboratuvar içi metot   5 0
*Koliform Bakteri kob/250mL TS EN ISO 9308-1   0 0
Escherichia coli kob/250mL TS EN ISO 9308-1   0 0
*Enterokok / Fekal Streptococ. kob/250mL TS EN ISO 7899-2   0 0
37°C de toplam jerm sayımı kob/mL TS EN ISO 6222   200 0
22°C de toplam jerm sayımı kob/mL TS EN ISO 6222   0 – 1000 0
*Pseudomonas aeruginosa kob/250mL TS EN ISO 16266   0 0
Sülfit Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler kob/ 50mL TS 8020 EN 26461-2   0 0

 

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı 09.11.2022 /  
Numunenin Alındığı Tarih/Saat 09.11.2022 / :  
Numunenin HSL’ye Geliş Tarihi/Saati 09.11.2022 / 13:23  
Protokol No / Numune Barkod No 2022-2296 – 1 / 2079250606
CSBYS No
Rapor Sayfa Sayısı 7

 

 

AB-1073-T
2022-2296-1
11-22

 

 

KİMYASAL ANALİZLER
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)   Fiziksel   TKEDY UYGUN
Bulanıklık ( Fiziksel)   Fiziksel   TKEDY UYGUN
Renk (Fiziksel)   Fiziksel   TKEDY UYGUN
*İletkenlik 25° C’de

µS/cm

TS 9748 EN 27888   2500 414
Amonyum mg/L Spektrofotometrik 0,02 0,5 0,014
*Bromat µg/L TS EN ISO 15061 0,5 10 Tespit Edilemedi
*Florür mg/L TS EN ISO 10304-1 0,1 1,5 0,398
*Nitrit mg/L TS EN ISO 10304-1 0,1 0,5 Tespit Edilemedi
*Nitrat mg/L TS EN ISO 10304-1 0,3 50 17,286
*pH pH Birimi TS EN ISO 10523   6,5 – 9,5 8,06
*Selenyum µg/L EPA 200.8 0,4 10 Tespit Edilemedi
*Bor mg/L EPA 200.8 0,01 1 0,039
*Bakır mg/L EPA 200.8 0,01 2 Tespit Edilemedi
*Arsenik µg/L EPA 200.8 0,4 10 2,480
*Nikel µg/L EPA 200.8 0,5 20 Tespit Edilemedi
*Antimon µg/L EPA 200.8 0,2 5 Tespit Edilemedi
*Kadmiyum µg/L EPA 200.8 0,2 5 Tespit Edilemedi
*Krom µg/L EPA 200.8 1,8 50 Tespit Edilemedi
*Civa µg/L EPA 200.8 0,3 1 Tespit Edilemedi
*Kurşun µg/L EPA 200.8 0,3 10 Tespit Edilemedi
Siyanür mg/L Fotometrik 2 50 Tespit Edilemedi
*Sülfat mg/L TS EN ISO 10304-1 0,4 250 7,180
*Klorür mg/L TS EN ISO 10304-1 0,9 250 3,940

 

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı 09.11.2022 /  
Numunenin Alındığı Tarih/Saat 09.11.2022 / :  
Numunenin HSL’ye Geliş Tarihi/Saati 09.11.2022 / 13:23  
Protokol No / Numune Barkod No 2022-2296 – 1 / 2079250606
CSBYS No
Rapor Sayfa Sayısı 7

 

 

AB-1073-T
2022-2296-1
11-22

 

 

KİMYASAL ANALİZLER
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
*Demir µg/L EPA Metot 6020 A 4,7 200 Tespit Edilemedi
*Alüminyum µg/L EPA 200.8 2,6 200 Tespit Edilemedi
*Mangan µg/L EPA 200.8 0,7 50 Tespit Edilemedi
Oksitlenebilirlik mg/L TMMOB 1988 0,5 5 2,50
*Sodyum mg/L TS EN ISO 14911 0,6 200 11,786

 

Organoklorlular
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Alfa- HCH (BHC) µg/L EPA 525,2 0,05 0,1 Tespit Edilemedi
Heptachlorepoksit(Endo) µg/L EPA 525,2 0,015 0,03 Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT. pp- DDD. pp-DDE) µg/L EPA 525,2 0,05 0,1 Tespit Edilemedi
Gamma – HCH (Lindan) µg/L EPA 525,2 0,05 0,1 Tespit Edilemedi
Aldrin µg/L EPA 525,2 0,015 0,03 Tespit Edilemedi
Alfa-Endosülfan µg/L EPA 525,2 0,05 0,1 Tespit Edilemedi
HCB µg/L EPA 525,2 0,05 0,1 Tespit Edilemedi
Heptachlor µg/L EPA 525,2 0,015 0,03 Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan µg/L EPA 525,2 0,05 0,1 Tespit Edilemedi
Dieldrin µg/L EPA 525,2 0,015 0,03 Tespit Edilemedi

 

Organofosforlular
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Diazinon µg/L Laboratuvar içi metot 0,03 0,1 Tespit Edilemedi

 

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı 09.11.2022 /  
Numunenin Alındığı Tarih/Saat 09.11.2022 / :  
Numunenin HSL’ye Geliş Tarihi/Saati 09.11.2022 / 13:23  
Protokol No / Numune Barkod No 2022-2296 – 1 / 2079250606
CSBYS No
Rapor Sayfa Sayısı 7

 

 

AB-1073-T
2022-2296-1
11-22

 

 

Organofosforlular
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Methamidophos µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Azinphos-ethyl µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Ethion µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-methyl µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Azinphos-methyl µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Demethon(O+S) µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Disulfoton µg/L Laboratuvar içi metot 0,06 0,1 Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-ethyl µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Malathion µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Parathion-ethyl µg/L EPA 525.2 0,05 0,1 Tespit Edilemedi
Parathion-methyl µg/L EPA 525.2 0,05 0,1 Tespit Edilemedi

 

Herbisitler
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Atrazin µg/L Laboratuvar içi metot 0,03 0,1 Tespit Edilemedi
Simazin µg/L EPA 525.2 0,05 0,1 Tespit Edilemedi

 

Fungusitler
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Tebuconazole µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Diniconazole µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Metalaxyl µg/L Laboratuvar içi metot 0,03 0,1 Tespit Edilemedi

 

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı 09.11.2022 /  
Numunenin Alındığı Tarih/Saat 09.11.2022 / :  
Numunenin HSL’ye Geliş Tarihi/Saati 09.11.2022 / 13:23  
Protokol No / Numune Barkod No 2022-2296 – 1 / 2079250606
CSBYS No
Rapor Sayfa Sayısı 7

 

 

AB-1073-T
2022-2296-1
11-22

 

 

Fungusitler
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Toplam Pestisit µg/L Laboratuvar içi metot   0,5 Tespit Edilemedi
*Aldicarb-sulfoxide µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Carbofuran-3-hydroxy µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
*Aldicarb-sulfane µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
*Carbofuran µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
*Methomyl µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
*Propoxur µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Carbaryl µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
Methiocarb µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
*Oxamyl µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi
*Aldicarb µg/L Laboratuvar içi metot 0,04 0,1 Tespit Edilemedi

 

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Benzo (ghi) perylene µg/L Laboratuvar içi metot 0,02   Tespit Edilemedi
Toplam PAH µg/L Laboratuvar içi metot   0,1 Tespit Edilemedi
İndeno (1.2.3 -cd) pyrene µg/L Laboratuvar içi metot 0,02   Tespit Edilemedi
Benzo (b) fluoranthene µg/L Laboratuvar içi metot 0,02   Tespit Edilemedi
Benzo (k) fluoranthene µg/L Laboratuvar içi metot 0,02   Tespit Edilemedi
Benzo (a) pyrene µg/L Laboratuvar içi metot 0,005 0,01 Tespit Edilemedi

 

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı 09.11.2022 /  
Numunenin Alındığı Tarih/Saat 09.11.2022 / :  
Numunenin HSL’ye Geliş Tarihi/Saati 09.11.2022 / 13:23  
Protokol No / Numune Barkod No 2022-2296 – 1 / 2079250606
CSBYS No
Rapor Sayfa Sayısı 7

 

 

AB-1073-T
2022-2296-1
11-22

 

 

Uçucu Organik Bileşikler
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Kloroform µg/L EPA 8260C 0,3   Tespit Edilemedi
Bromodiklorometan µg/L EPA 8260C 0,2   Tespit Edilemedi
Benzen µg/L EPA 8260C 0,2 1 Tespit Edilemedi
Toplam Trihalometanlar µg/L EPA 8260C   100 Tespit Edilemedi
Dibromoklorometan µg/L EPA 8260C 0,3   Tespit Edilemedi
Tetrakloreten ve trikloreten µg/L EPA 8260C 0,2 10 Tespit Edilemedi
Bromoform µg/L EPA 8260C 0,2   Tespit Edilemedi
1,2 – Dikloretan µg/L EPA 8260C 0,3 3 Tespit Edilemedi

 

Monomer Bileşikler
Çalışılan Analizler Birim Yöntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
*Akrilamid µg/L Laboratuvar içi metot 0,03 0,1 Tespit Edilemedi
Epikloridin µg/L EPA 8260C 0,1   Tespit Edilemedi
Vinil Klorür µg/L EPA 8260C 0,1   Tespit Edilemedi

 

 

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı 09.11.2022 /  
Numunenin Alındığı Tarih/Saat 09.11.2022 / :  
Numunenin HSL’ye Geliş Tarihi/Saati 09.11.2022 / 13:23  
Protokol No / Numune Barkod No 2022-2296 – 1 / 2079250606
CSBYS No
Rapor Sayfa Sayısı 7

 

 

AB-1073-T
2022-2296-1
11-22

 

 

Değerlendirme :

Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne göre uygundur.

 

Açıklamalar:

–  Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.

–  Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.

-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.

-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.

–  Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARInın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.

–  Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.

–  TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.

–  kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

–  * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

-TGHSLDB Karar Kuralı:

-Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç

-ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise “uygun değil” olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise “uygun” olarak değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu

SEVGİ ERDOĞDU

Bil.Uzm.Biyolog 21.11.2022

 

Su Kimya Laboratuvarı Birim Sorumlusu

HAŞİM KAMİL AKBAŞ

Kimyager 21.11.2022

 

Laboratuvar Sorumlusu

SEVGİ ERDOĞDU

Bil.Uzm.Biyolog 21.11.2022